Cala prawda o Ramadanie w Indonezji

[PL] Jak mieszka sie na indonezyjskiej wyspie Jawa w trakcie ramadanu? Czy miesieczny post muzulman?w ma na mnie jakis wplyw? W dzisiejszym odcinku…cala prawda o ramadanie! Ogladajcie do konca! 🙂

[ENG] How is life on Indonesian island Java during Ramadan? Does the monthly fasting of Muslims influence me? In today’s episode…a few words about Ramadan. Watch till the end! 🙂

[IND] Bagaimana kehidupan di Indonesia khususnya di Jawa selama Ramadhan? Apakah bulan puasa umat Muslim mempengaruhi saya? Dalam episode hari ini…beberapa pendapat saya tentang Ramadhan. Tonton sampai akhir! 🙂

Globus w kapeluszu / Globe in the hat
Copyright ? 2018